0961169168 / 0966969168

Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH THIÊN HÀ

Địa chỉ: 2A Trưng Nhị - Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội

Tel: 04. 2233 9999 - Fax: 04. 2233 9999 - Hotline: 0961169168 / 0966969168

Email: info@galaxymedia.com.vn

Các đối tác

Tổ chức biểu diễn nghệ thuật
Thiết kế và dàn dựng sân khấu
Sản xuất phim, video, audio
Cung cấp nhân sự sự kiện
Sản xuất chương trình truyền hình
Tổ chức biểu diễn nghệ thuật
Thiết kế và dàn dựng sân khấu
Sản xuất phim, video, audio
Cung cấp nhân sự sự kiện
Sản xuất chương trình truyền hình